עמודי פעילות מתחילים

עמודי פעילות מתחילים מתאים לגילאי 1-3 (בליווי ופיקוח הורי)

כל עמוד נוסף עולה ₪40

 • עמוד פעילות גבר

  פרצוף ילד וסל עמוד פעילות מס' 1

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות אישה

  פרצוף ילדה וסל עמוד פעילות מס' 2

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות חלקי גוף

  חלקי גוף עמוד פעילות מס' 3

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות פעולות חשבון

  חשבון ידיים עמוד פעילות מס' 4

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות בגדי ילדה

  ארון בגדים ילדה עמוד פעילות מס' 5

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות ארון בגדים ילד

  ארון בגדים ילד עמוד פעילות מס' 6

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות תליית כביסה

  חבל כביסה עמוד פעילות מס' 7

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות מר פוטטו

  מר פוטטו עמוד פעילות מס' 8

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות גבינה צהובה

  צלחת אוכל עמוד פעילות מס' 9

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות ירקות

  סיר ירקות עמוד פעילות מס' 10

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות פיצה

  פיצה עמוד פעילות מס' 11

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות עציץ

  פרחים עמוד פעילות מס' 12

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות גינה

  עץ פירות וירקות עמוד פעילות מס' 13

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות עץ תפוחים

  עץ מיון עמוד פעילות מס' 14

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות טרקטור

  טרקטור עמוד פעילות מס' 15

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות כלי תחבורה

  כלי רכב על חבל עמוד פעילות מס' 16

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות תחבורה

  כלי רכב עמוד פעילות מס' 17

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות כביש כפול

  כביש כפול עמוד פעילות מס' 18

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות רכבת חיות abc

  רכבת חיות ABC עמוד פעילות מס' 19

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות זכרון קטנטנים

  זיכרון קטנטנים עמוד פעילות מס' 20

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות נעל

  נעל עמוד פעילות מס' 21

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות פיקאבו

  פיקאבו עמוד פעילות מס' 22

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות אצבעות

  חווה עמוד פעילות מס' 23

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות היפופוטם

  היפו עמוד פעילות מס' 24

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות חיפושית

  חיפושית עמוד פעילות מס' 25

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות גירפה

  גירפה עמוד פעילות מס' 26

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות פאזל

  פאזל עמוד פעילות מס' 27

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות דיג

  דגים בים עמוד פעילות מס' 28

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות בית החיה

  חיות ומגורים עמוד פעילות מס' 29

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות תמונות

  מוטוריקה עמוד פעילות מס' 30

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות בלונים

  בלונים עמוד פעילות מס' 31

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות רכבת מספרים

  רכבת מנקי מקטרות עמוד פעילות מס' 32

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות השלם את החסר

  זיכרון חיות בינוני עמוד פעילות מס' 33

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות כלים

  ארגז כלי עבודה עמוד פעילות מס' 34

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות חרוזים

  מדוזה עמוד פעילות מס' 35

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות גלידה

  גלידה עמוד פעילות מס' 36

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות צורות

  צורות עמוד פעילות מס' 37

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות הזחל הרעב

  80.00
  הוספה לסל
 • כרטיס מתנה

  260.00550.00
  בחר סכום

עמודי פעילות מתחילים

עמודי פעילות מתחילים מתאים
לגילאי 1-3 (בליווי ופיקוח הורי)

כל עמוד נוסף עולה ₪40

 • עמוד פעילות גבר

  פרצוף ילד וסל עמוד פעילות מס' 1

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות אישה

  פרצוף ילדה וסל עמוד פעילות מס' 2

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות חלקי גוף

  חלקי גוף עמוד פעילות מס' 3

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות פעולות חשבון

  חשבון ידיים עמוד פעילות מס' 4

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות בגדי ילדה

  ארון בגדים ילדה עמוד פעילות מס' 5

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות ארון בגדים ילד

  ארון בגדים ילד עמוד פעילות מס' 6

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות תליית כביסה

  חבל כביסה עמוד פעילות מס' 7

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות מר פוטטו

  מר פוטטו עמוד פעילות מס' 8

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות גבינה צהובה

  צלחת אוכל עמוד פעילות מס' 9

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות ירקות

  סיר ירקות עמוד פעילות מס' 10

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות פיצה

  פיצה עמוד פעילות מס' 11

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות עציץ

  פרחים עמוד פעילות מס' 12

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות גינה

  עץ פירות וירקות עמוד פעילות מס' 13

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות עץ תפוחים

  עץ מיון עמוד פעילות מס' 14

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות טרקטור

  טרקטור עמוד פעילות מס' 15

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות כלי תחבורה

  כלי רכב על חבל עמוד פעילות מס' 16

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות תחבורה

  כלי רכב עמוד פעילות מס' 17

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות כביש כפול

  כביש כפול עמוד פעילות מס' 18

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות רכבת חיות abc

  רכבת חיות ABC עמוד פעילות מס' 19

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות זכרון קטנטנים

  זיכרון קטנטנים עמוד פעילות מס' 20

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות נעל

  נעל עמוד פעילות מס' 21

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות פיקאבו

  פיקאבו עמוד פעילות מס' 22

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות אצבעות

  חווה עמוד פעילות מס' 23

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות היפופוטם

  היפו עמוד פעילות מס' 24

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות חיפושית

  חיפושית עמוד פעילות מס' 25

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות גירפה

  גירפה עמוד פעילות מס' 26

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות פאזל

  פאזל עמוד פעילות מס' 27

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות דיג

  דגים בים עמוד פעילות מס' 28

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות בית החיה

  חיות ומגורים עמוד פעילות מס' 29

  80.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות תמונות

  מוטוריקה עמוד פעילות מס' 30

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות בלונים

  בלונים עמוד פעילות מס' 31

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות רכבת מספרים

  רכבת מנקי מקטרות עמוד פעילות מס' 32

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות השלם את החסר

  זיכרון חיות בינוני עמוד פעילות מס' 33

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות כלים

  ארגז כלי עבודה עמוד פעילות מס' 34

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות חרוזים

  מדוזה עמוד פעילות מס' 35

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות גלידה

  גלידה עמוד פעילות מס' 36

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות צורות

  צורות עמוד פעילות מס' 37

  40.00
  הוספה לסל
 • עמוד פעילות הזחל הרעב

  80.00
  הוספה לסל
 • כרטיס מתנה

  260.00550.00
  בחר סכום

ניתן לבצע הזמנה באתר ולשלם באמצעות כרטיס אשראי או ביט

זמן אספקה שבועיים – חודש וחצי 

למידע נוסף ולשאלות מוזמנים לפנות אלינו

ניתן לבצע הזמנה באתר ולשלם
באמצעות כרטיס אשראי או ביט

זמן אספקה שבועיים – חודש וחצי 

למידע נוסף ולשאלות
מוזמנים לפנות אלינו